DEMIZ - Zakupy Internetowe
05-400 OTWOCK ul. Kolorowa 2
e-mail: demiz@konto.pl
tel. 509 021 850